XXL Flessen!

Wedstrijdreglement

Ron Barceló actie Dirck3,

Wedstrijd met aankoopverplichting

Oktober 2022

 

1.       Deze wedstrijd bij Dirck3, is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door Disaronno International B.V. te Danzigerkade 223A, Amsterdam. De deelnemers moeten een artikel van het merk Ron Barceló aankopen om met hun bon mee te kunnen doen met de actie. Deelname aan de actie gaat via de website: https://www.dirckiii.nl/ron-barcelo-winactie 

2.       Het wedstrijdreglement is beschikbaar aan de kassa in de deelnemende Dirck3 slijterijen week 42-43 tot en met 1 november 2022.

3.       Deelnemen aan deze wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement, zonder beperkingen wordt aanvaard.

4.       De wedstrijd staat open voor iedere persoon met woonplaats in Nederland. Deelname aan de wedstrijd kan enkel en alleen via het invullen van de gegevens op  https://www.dirckiii.nl/ron-barcelo-winactie van 19 oktober t/m 1 november 2022. De deelnemer moet op de dag van deelname aan de wedstrijd minimaal 18 jaar oud zijn. Er zal geen rekening gehouden worden met inschrijvingsformulieren ingevuld met verkeerde naw gegevens. De inschrijving is beperkt tot één deelname per persoon.

5.       De medewerkers en personeelsleden van Dirck3 en Disaronno International B.V., alsook de juryleden van deze wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

6.       De deelnemers zijn er zich volledig van bewust en aanvaarden het feit dat de mogelijkheid om prijzen te kunnen behalen afhankelijk is van een loting. De prijs is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

7.       Er worden 41 prijzen verloot, iedere winnaar heeft recht op één prijs.

8.       De beslissing van de jury, bestaande uit werknemers van Disaronno International B.V. en/of Dirck3, betreffende de winnaars is onherroepelijk en kan niet ter discussie worden gesteld.

9.       De winnaars gaan ermee akkoord dat hun naam gepubliceerd kan worden voor doeleinden in verband met deze wedstrijd.

10.   De winnaar zal persoonlijk bericht krijgen te laatste op 31 december 2022.

11.   Binnen de twee maanden die volgen op het afsluiten van de wedstrijd, zal Disaronno International B.V.:

a.       hetzij de uitgereikte prijzen ter beschikking stellen aan de winnaars.

b.      hetzij de prijzen onmiddellijk naar de winnaars verzenden.

c.       Deze termijn is louter indicatief. Het overschrijden van deze termijn kan geen aanleiding geven tot klachten.

12.   Geen enkele prijs zal buiten de grenzen van dit land toegekend, uitgevoerd of toegestuurd worden. De prijs is een Rockbox Bold 5 speaker t.w.v. 45 euro. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen haar waarde in speciën.

13.   Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de wedstrijd en/of de toekenning van de prijs zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de wedstrijd waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Disaronno International B.V. te Danzigerkade 223A, 1013 AP Amsterdam. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. Klachten die na het verstrijken van de termijn niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden weerhouden.

14.   Disaronno International B.V. zal de gegevens van de deelnemers behandelen overeenkomstig de voorwaarden op het deelnemingsformulier en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Disaronno International B.V. zal deze persoonsgegevens enkel gebruiken om de winnaar te bepalen en deze hiervan op de hoogte te brengen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De deelnemer heeft kosteloos het recht op toegang tot zijn gegevens en kan de verbetering of schrapping ervan vragen per schrijven naar Disaronno International B.V. te Danzigerkade 223A, 1013 AP Amsterdam .

15.   Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat huidig reglement geheel en volledig wordt aanvaard, hierin begrepen de latere beslissingen die Disaronno International B.V. zou nemen in geval van overmacht om een goede uitvoering van de wedstrijd te kunnen verzekeren. Disaronno International B.V. behoudt zich tevens het recht voor om de huidige wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden dit vereisen. Hiervoor kan Disaronno International B.V. niet aansprakelijk gesteld worden.

16.   In geval van overtreden van één van de clausules van dit reglement, poging tot fraude of bedrog zal de prijs die had moeten toegekend worden krachtens dit reglement terug in de wedstrijd komen en de winnaar zal zich niet kunnen beroepen op welk recht dan ook op welk soort winst of prijs dan ook.

17.   Disaronno International B.V. is niet verantwoordelijk voor ongevallen, late leveringen, kosten of schade van welke aard of oorsprong ook, en voortspruitend uit deelname aan deze wedstrijd, toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en in welke vorm dan ook.

18.   In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. Nederlands recht zal van toepassing zijn.

 • Persoonsgegevens die verkregen worden voor deelname aan winacties zullen uitsluitend gebruikt worden om de winnaar op de hoogte te stellen.
 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens opgenomen in onze database. Je ontvangt vanaf dat moment onze nieuwsbrieven. Mocht je de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen kun je je eenvoudig uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.
 • Medewerkers van Dirck3 zijn uitgesloten van deelname aan winacties.
 • Winnaars worden afhankelijk van de winactie via e-mail, telefoon of social media op de hoogte gesteld.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan winacties m.b.t. alcoholische dranken is 18 jaar.
 • Over de uitslag en gewonnen prijzen van winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Winacties van Dirck3 op Facebook en/of Instagram worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheert door Facebook.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere producten, contant geld, waardecheques, cadeaubonnen of korting en kunnen niet worden geruild.
 • Bij deelname aan winacties wordt automatisch toestemming gegeven aan Dirck3 voor het mogen publiceren van de namen van de winnaar(s).
 • Bij deelname aan deze winactie schrijf je je in voor de Dirck3 nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de beste (win) acties!.
 • Door deelname aan de winacties van Dirck3 ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en het privacy statement.