XXL flessen!

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook waaronder begrepen maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsmateriaal, vormgeving, logo’s en merken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan DirckIII B.V., haar partners en/of licentiegevers toebehoren, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Onze website is met grote zorg samengesteld. DirckIII B.V. streeft naar een up-to-date en accurate website, echter kan het incidenteel voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of achterhaald is door tijdsverloop. DirckIII en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies welke direct of indirect ontstaan is door het gebruiken of bezitten van informatie verkregen via deze website.

Aanbiedingen op deze website zijn geldig zolang de voorraad strekt. DirckIII B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor de op deze site weergegeven beschrijvingen, aanvaardingstermijnen en prijzen.

Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DirckIII B.V. mag de inhoud van deze website niet voor andere doeleinden gebruikt worden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of verstrekt worden aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Iedereen die de informatie van deze website gebruikt of informatie op de website plaatst, gaat automatisch akkoord met de in deze disclaimer gestelde bepalingen.