XXL flessen!

Privacyverklaring

Privacyverklaring van DirckIII,

mei 2018, versie 2.5

Dit is de privacyverklaring van DirckIII Slijterijen B.V. hierna te noemen DirckIII. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en gebruikers, zowel in de filialen als op onze websites, apps en social media, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. DirckIII handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hierna is te lezen op welke manier DirckIII persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

DirckIII is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is Dirk verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die DirckIII verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. DirckIII is gevestigd aan de Flemingweg 1, 2408 AV, Alphen aan den Rijn.

Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat DirckIII verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

1. Inleiding

1.1 Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en klantnummer. DirckIII verwerkt lang niet altijd jouw persoonsgegevens, maar voor sommige diensten, zoals voor het bestellen van boodschappen, bezoek aan de website of het gebruik van de app is dit wel nodig. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

1.2 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Nee, het is niet altijd noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen wij in die gevallen jouw toestemming hiervoor. In andere gevallen is het wel noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een klacht of het kunnen bezorgen van de boodschappen op jouw adres.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij verwerken persoonsgegevens als je onze website bezoekt, onze app gebruikt, je abonneert op onze nieuwsbrief, gebruik maakt van onze mobiele telefoniedienst of in sommige gevallen wanneer je onze filialen of bedrijfslocaties bezoekt.

2.1 Bezoek aan onze filialen

Wanneer je winkelt in een van onze filialen is het niet vereist om je te registreren of om een klantkaart te hebben. In de meeste gevallen zelfs zullen er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoek aan onze filialen, maar in de gevallen hierna beschreven, worden er wel persoonsgegevens verwerkt.

2.1.1 Camerabeelden

Al onze filialen zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s, omdat het doel van deze camera’s is het beschermen van onze eigendommen, onze medewerkers maar natuurlijk ook in het belang van jouw eigen veiligheid. Bij betreding van onze filialen word je op de aanwezigheid van deze camera’s geattendeerd.

2.1.1.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden?

De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit laatste het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.

2.1.2 Deelnemen aan een actie

DirckIII organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, omdat de derde partij varieert per actie.

2.1.2.1 Welke gegevens?

Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt DirckIII de gegevens die jij hebt opgegeven met als doel contact met je op te kunnen nemen nadat je je hebt opgegeven voor de desbetreffende actie en vast te kunnen stellen of je mee kunt doen aan de actie. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en dat je 18 jaar of ouder bent..

Wanneer je iets wint, zal DirckIII contact met je opnemen en zullen er meer persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren.

De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegevens toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.

2.1.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

2.1.3 Afhandelen van klachten of vragen

Als je een vraag of een klacht hebt, hebben wij er belang bij om deze zo goed mogelijk af te handelen. Dit is ook in jouw belang. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat dan in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.1.3.1 Welke gegevens?

Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.

2.1.3.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

2.1.4 Terugroepacties

Wij zullen terugroepacties uitvoeren als er onverhoopt iets mis blijkt te zijn met een van onze producten. Dit zal in de meeste gevallen geschieden door een persbericht te plaatsen op onze website, maar het kan ook zo zijn dat, wanneer wij beschikken over jouw contactgegevens omdat je een account hebt bij ons en wij weten dat je een bepaald product hebt gekocht, wij rechtstreeks contact met je opnemen. Het contact opnemen met jou over deze terugroepacties is zowel in ons belang als dat het van belang is voor jou als klant.

2.2 Bezoek aan onze websites

2.2.1 Website algemeen

Wanneer je de websites van DirckIII bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites, om onze websites te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren.

2.2.2 Online bestellen via onze website

Op de websites van DirckIII is het mogelijk om online boodschappen te bestellen. Je kunt hiervan gebruikmaken door het aanmaken van een account. Het aanmaken van een account is vrijwillig en gebeurt op basis van jouw toestemming. Er is dan wel een aantal gegevens die wij nodig hebben om dit account aan te kunnen maken. Daarnaast is het noodzakelijk voor ons om een aantal van die gegevens te verwerken wanneer jij online je boodschappen bestelt, omdat wij deze bij je moeten kunnen afleveren.

2.2.2.1 Welke gegevens?

Voor het account verwerken we jouw gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 18 jaar of ouder bent (geboortedatum).

2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren, zoals gegevens over jouw boodschappen. Waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.3 Gebruik van onze app

Gebruik maken van onze app is niet verplicht, maar doe je dit wel dan verwerken wij jouw gegevens op basis van de door jou gegeven toestemming hiervoor.

2.3.1 Welke gegevens

Voor het account verwerken we jou gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 18 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Voor het bezorgen van boodschappen verwerken we jou naam, adres, postcode en woonplaats.

2.3.2 functionaliteiten in de app

In onze app bieden wij de volgende functionaliteiten aan:

  • Inzien van assortiment en aanbiedingen

  • Boodschappenlijstjes aanmaken

  • Jouw eerdere boodschappenlijstjes inzien

  • Jouw persoonlijke profiel inzien en/of wijzigen

2.4 Nieuwsbrief

Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Daarnaast ook of je 18 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

2.4.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming hebt gegeven om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van je toestemming om jou een nieuwsbrief te mogen sturen zullen wij er zorgdragen dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt.

2.5 Extra acties en informatie

Naast het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen we je om een toestemming voor extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je eerdere bestellingen, voorkeuren en gegevens uit je profiel. Hiervoor gebruiken wij de gegevens welke je registreert bij het aanmaken van een account.

2.5 Social Media

Als je ervoor kiest om via social media contact met ons op te nemen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.5.1. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via Social Media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.

Als dit nodig is, worden deze gegevens niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

 

Uw huidige stand: Alles toestaan (Functionele, Voorkeuren, Analytisch, Marketing )

Uw toestemming ID:Datum van toestemming:

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 20/05/2022 door Cookiebot:

Fuctionele (19)

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
CONSENT [x2] play.google.com
youtube.com
Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website. 2 jaar HTTP Cookie
form_key www.dirckiii.nl Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. Session HTTP Cookie
mage-cache-sessid www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of servers. 1 dag HTTP Cookie
mage-cache-storage www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of servers. 1 dag HTTP Cookie
mage-cache-storage www.dirckiii.nl Gebruikt om de laadsnelheid op de website te optimaliseren. Dit wordt gedaan door een aantal procedures vooraf al in te laden in de browser van de bezoeker. Persistent HTML Local Storage
mage-cache-storage-section-invalidation www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of servers. 1 dag HTTP Cookie
mage-cache-storage-section-invalidation www.dirckiii.nl Gebruikt om de laadsnelheid op de website te optimaliseren. Dit wordt gedaan door een aantal procedures vooraf al in te laden in de browser van de bezoeker. Persistent HTML Local Storage
mage-cache-timeout www.dirckiii.nl Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen in de browser van de bezoeker. Persistent HTML Local Storage
mage-messages www.dirckiii.nl Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. 1 dag HTTP Cookie
PHPSESSID www.dirckiii.nl Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. 1 dag HTTP Cookie
private_content_version www.dirckiii.nl Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen in de browser van de bezoeker. 10 jaar HTTP Cookie
product_data_storage www.dirckiii.nl Noodzakelijk voor de functie "Vergelijk producten" op de website. Persistent HTML Local Storage
rc::a www.google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. Persistent HTML Local Storage
rc::c www.google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session HTML Local Storage
recently_compared_product www.dirckiii.nl Noodzakelijk voor de functie "Vergelijk producten" op de website. 1 dag

HTTP Cookie

test_cookie

googleads.g.doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

X-Magento-Vary

www.dirckiii.nl

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen in de browser van de bezoeker.

1 dag

HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
section_data_ids www.dirckiii.nl Gebruikt in context met de winkelwagenfunctionaliteit. Onthoudt eventuele verlanglijstproducten en bezoekersinformatie bij het uitchecken. 1 dag HTTP Cookie

Analystisch (17)

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_clck j.clarity.ms Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. 1 jaar HTTP Cookie
_clsk j.clarity.ms Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. 1 dag HTTP Cookie
_cltk j.clarity.ms Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session HTML Local Storage
_ga [x2] www.google-analytics.com
view.publitas.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat [x2] www.google-analytics.com
view.publitas.com
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid [x2] www.google-analytics.com
view.publitas.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
c.gif c.clarity.ms Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. Session Pixel Tracker
CLID www.clarity.ms Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. 1 jaar HTTP Cookie
collect www.google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
collect.png analytics.publitas.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session Pixel Tracker
product_data_storage www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Hierdoor kan de website gerelateerde producten promoten. 1 dag HTTP Cookie
recently_compared_product_previous www.dirckiii.nl Noodzakelijk voor de functie "Vergelijk producten" op de website. 1 dag HTTP Cookie
recently_viewed_product www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Hierdoor kan de website gerelateerde producten promoten. 1 dag HTTP Cookie
recently_viewed_product_previous www.dirckiii.nl Verzamelt informatie over welke producten zijn bekeken door de bezoeker - Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van de navigatie van de specifieke bezoeker op de website. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (32)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_fbp connect.facebook.net Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au www.googletagmanager.com Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
_uetsid bat.bing.com Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 1 dag HTTP Cookie
_uetsid bat.bing.com Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Persistent HTML Local Storage
_uetsid_exp bat.bing.com Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam. Persistent HTML Local Storage
_uetvid bat.bing.com Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 1 jaar HTTP Cookie
_uetvid bat.bing.com Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Persistent HTML Local Storage
_uetvid_exp bat.bing.com Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam. Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences www.google.ie Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
ANONCHK c.clarity.ms Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten. 1 dag HTTP Cookie
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
MUID [x2] bing.com
c.clarity.ms
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren. 1 jaar HTTP Cookie
pagead/landing [x2] googleads.g.doubleclick.net
www.google.com
Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. Session Pixel Tracker
recently_compared_product www.dirckiii.nl Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om gerelateerde producten te promoten en de advertentie-efficiëntie te optimaliseren. Persistent HTML Local Storage
recently_compared_product_previous www.dirckiii.nl Verzamelt informatie over welke producten zijn bekeken door de bezoeker - Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van de navigatie van de specifieke bezoeker op de website. Persistent HTML Local Storage
recently_viewed_product www.dirckiii.nl Verzamelt informatie over welke producten zijn bekeken door de bezoeker - Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van de navigatie van de specifieke bezoeker op de website. Persistent HTML Local Storage
recently_viewed_product_previous www.dirckiii.nl Verzamelt informatie over welke producten zijn bekeken door de bezoeker - Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van de navigatie van de specifieke bezoeker op de website. Persistent HTML Local Storage
SM c.clarity.ms Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. Session HTTP Cookie
SRM_B c.bing.com Gebruikt om de interactie van de bezoeker met de zoekfunctie van de website te volgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de bezoeker relevante producten of diensten te tonen. 1 jaar HTTP Cookie
tr www.facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen HTTP Cookie
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (3)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

amcookie_policy_restriction

www.dirckiii.nl

Niet geclassificeerd

9 dagen

HTTP Cookie

amCookieBarFirstShow

www.dirckiii.nl

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML Local Storage

amCookieBarFirstShowTime

www.dirckiii.nl

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML Local Storage

Graag linken we ook door naar Google's Privacy & Terms site voor meer informatie vanuit Google over hoe zij met uw data om gaan.

4. Delen we gegevens met derde partijen?

DirckIII maakt gebruik van de diensten van derde partijen (zoals e-mail en postdiensten). DirckIII blijft verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Het zou ook kunnen dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen via Facebook. Dit betekent dat deze partij jouw en onze persoonsgegevens verwerken. Deze diensten zijn gevestigd buiten Europese Economische Ruimte (EER).

4.1 Met wie delen we gegevens?

Wij delen gegevens met o.a.:

- Belastingdienst

5. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Ons uitgangspunt is om, buiten de met onder 4 genoemde partijen, jouw persoonsgegevens niet buiten EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden gewerkt zijn gevestigd binnen de EER.

6. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is heeft DircIII een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder paragraaf 5 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we buiten Facebook alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicatie zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

7. Rechten uitoefenen

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een email sturen naar privacy@dirckiii.nl

Je hebt het recht op inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door DirckIII. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account of de app inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je echter geen verzoek in te dienen bij de klantenservice, tenzij je natuurlijk een vraag hebt over je account of de app dan kun je altijd contact met ons opnemen.

8. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

DirckIII vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jou privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerking graag persoonlijk met je bespreken, kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons