Jongeren, alcohol en wetgeving

Wij verkopen geen alcohol aan klanten onder de 18 jaar. Ook hebben personen tot 18 jaar alléén toegang tot de slijterij onder begeleiding van een persoon van 21 jaar of ouder. Hierop bestaat geen enkele uitzondering. Niet alleen omdat dit wettelijk verboden is, maar vooral omdat jongeren helemaal geen alcohol zouden moeten drinken. Wij als DirckIII voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om jongeren te beschermen tegen gezondheidsrisico's en zullen daarom de wet strikt toepassen.

Waarom?

  • Jongeren verdragen alcohol slechter dan volwassenen. Ze groeien nog, wegen minder en zijn kleiner. Een hoeveelheid die bij volwassenen geen problemen hoeft te geven, brengt voor jongeren mogelijk risico's met zich mee.
  • Drinken op te jonge leeftijd kan leiden tot verstoring van de hersenontwikkeling.
  • De kans op een alcoholvergiftiging is bij jongeren groter.
  • Alcohol heeft een ontremmend effect waardoor jongeren zich losser voelen, meer risico's nemen en minder controle hebben over zichzelf. Ze doen daardoor eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen.

Legitimatie verplicht!

Het is wettelijk verplicht te controleren of je de vereiste leeftijd hebt. Om er zeker van te zijn dat we de regels goed uitvoeren, vragen wij elke klant tot 25 jaar om zich te legitimeren met een geldig leeftijdsbewijs. Geldige leeftijdsbewijzen zijn een paspoort, ID-kaart, rijbewijs en verblijfsdocument.

Het goede voorbeeld geven

Wij vragen ook van volwassen om geen alcohol te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, dat niet thuis aan ze te geven en niet beschikbaar te stellen voor het drinken in bijvoorbeeld keten of schuren. Dit betekent dat er geen alcohol wordt verkocht aan personen ouder dan 18 jaar, die de intentie hebben om dit aan een persoon onder de 18 jaar te geven. Als je met vrienden alcohol wilt kopen, dan moet iedereen in de groep zich legitimeren. Ook als er maar één persoon alcohol wilt kopen. Samen kopen is samen legitimeren.

Tips voor ouders

Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen beïnvloeden:
  • geef ze het goede voorbeeld, drink met mate
  • stel duidelijke regels: geen alcohol onder de 18
  • houd zicht op wat uw kinderen bezighoudt
  • informeer u zelf over de werking en de gevolgen van alcohol

Meer informatie